f-Sylwia Górzna

dr Sylwia Górzna

Akademia Pomorska w Słupsku

sylwiagorzna@wp.pl

605-884-457

Zainteresowania badawcze z zakresu badań nad religiąi polityką

filozofia dialogu, dialog międzykulturowy, dialog międzyreligijny, religie abrahamowe, stosunki międzynarodowe

Dorobek Badacza umieszczony w Bibliotece