• Sekularyzm - wyzwanie dla polityki i nauk o polityce

  Warszawa, 12-13 grudnia 2019 r.

  Idea i cel konferencji

  Struktura konferencji przewiduje trzy plenarne panele, poświęcone kwestii źródeł i form sekularnego (nowożytnego) pojmowania nauk o polityce; konsekwencji sekularyzmu dla współczesnej polityki oraz możliwości przekroczenia myślenia sekularnego w naukach o polityce. Do refleksji na te tematy wprowadzą wykłady m.in. prof. Josepha Weilera (New York University) i prof. Fabio Petito (University of Sussex).

  Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień na konferencję. Mogą być one poświęcone tak głównemu wątkowi konferencji, podejmując rozmaite aspekty związane z problematyką sekularyzmu i dróg jego przezwyciężenia we współczesnej polityce i politologii, jak również innych zagadnień z politologii religii. Obok sesji głównych odbędą się bowiem panele równoległe dotyczące aktualnych badań nad religią i polityką (m.in. problemów polityki moralności, politycznego wymiaru islamu, relacji państwo – Kościół, religii w stosunkach międzynarodowych, etc.

  Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: https://religionandpolitics.pl/

  Więcej >>>
 • Aksjologiczne i normatywne aspekty współczesnej rzeczywistości międzynarodowej

  Pieniężno, 2-4 lipca 2018 r.

  Jakie normy i wartości kształtują dzisiejszą rzeczywistość międzynarodową; co jest ich źródłem; jaka jest rola historii, religii i kultury we współczesnym świecie; które normy i wartości łączą, a które dzielą ludzi i tworzone przez nich społeczności?

  Więcej >>>
 • Polityka wyznaniowa w wymiarze krajowym i międzynarodowym

  Łagów, 4-6 czerwca 2018 r.

  Celem konferencji jest wymiana rezultatów badań pomiędzy naukowcami zgłębiającymi problematykę polityki wyznaniowej w perspektywie poznawczej nauk o polityce, nauk o polityce publicznej, prawa, historii oraz innych dyscyplin naukowych. Konferencja jest jednocześnie kolejnym elementem studiów realizowanych w Pracowni Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ich wyniki były dotychczas publikowane m.in. w czasopiśmie „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities” oraz w serii wydawniczej Politologia religii (Morpho).

  Więcej >>>
 • Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii

  30. listopada - 1. grudnia 2017 roku

  Celem konferencji jest refleksja nad sposobami badania związków religii i polityki na gruncie nauk o polityce. Choć bowiem coraz częściej zauważa się w politologii religię, a nawet mówi się w środowisku naukowym o „politologii religii”, w prezentowanych badaniach niekiedy dostrzegalne jest zagubienie metodologiczne, wynikające z niejasności odnośnie specyficznego dla nauk o polityce podejścia do badania religii.

  Więcej >>>