f-R. Zenderowski

prof. Radosław Zenderowski

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prac.zal@gmail.com

Zainteresowania badawcze z zakresu badań nad religiąi polityką

etnicyzacja religii sakralizacja etnosu  

Inne zainteresowania badawcze

stosunki międzynarodowe

Inne istotne informacje

PTNP