Inkulturacja w nauczaniu papieża Jana Pawła II i w dokumentach Kurii Rzymskiej

Sylwia Górzna

Abstrakt

FRAGMENT: Artykuł będzie poświęcony zagadnieniu inkulturacji, które było obecne w nauczaniu Jana Pawła II, przede wszystkim w kontekście dzieła misyjnego. Ponadto problematyka ta zostanie przedstawiona na przykładzie dokumentów Kurii Rzymskiej.

Typ źródła: artykuł naukowy

Rok wydania: 2017

Źródło: Studia Elbląskie

Numery stron: 525-536