Polityczny wymiar Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego

Sylwia Górzna

Abstrakt

FRAGMENT: Najbardziej znaną instytucją watykańską zajmującą się dialogiem międzyreligijnym jest omawiana w niniejszym artykule Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego (PRDM – The Pontifical Council for Interreligious Dialogue), dawny Sekretariat dla Niechrześcijan. Autorka prezentuje m.in. inicjatywy PRDM, dokumenty przez nią wydane, Komisję ds. Stosunków Religijnych z Islamem oraz Komisję ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem. Autorka jest przekonana, iż omawiane instytucje przyczyniają się do budowania pokoju między religiami. Jako politolog zamierza przedstawić polityczny wymiar działalności Rady.

Typ źródła: artykuł naukowy

Rok wydania: 2012

Źródło: Nurt SVD

Numery stron: 44-60