f-Dominik Tylka

mgr Dominik Tylka

UKSW

http://DominikTylka.pl

dmtylka@gmail.com

Zainteresowania badawcze z zakresu badań nad religiąi polityką

Teorie i modele władzy, przywództwo polityczne w warunkach kryzysu, znaczenie ideologii w sprawowaniu władzy, przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.

Dorobek Badacza umieszczony w Bibliotece