1. 0
 2. 1
 3. 2
 • Szwedzki nurt islamosceptycyzmu. Uzasadnienia postulatu deszariatyzacji

  Ryszard Michalak

  FRAGMENT: Uzasadnienia idei deszariatyzacji, formułowane przez szwedzkich islamosceptyków, opierają się najczęściej na specjalistycznych ustaleniach ośrodków naukowych i eksperckich. Drugim, równie poważnym źródłem wiedzy służącym islamosceptycznej aktywności, są komunikaty i raporty policyjne – w tym także informacje SÄPO. Obfitych informacji dostarczają także efekty śledztw dziennikarskich. Przy takich zasobach wiedzy trudno dopatrywać się braku racjonalnych podstaw do wyrażanej dezaprobaty wobec islamizmu. Logiczny wydaje się wniosek wręcz odwrotny: całkowicie błędne jest stygmatyzowanie tych środowisk mianem „islamofobów”, którymi jakoby kieruje „irracjonalny, nieuzasadniony i oparty na niewiedzy strach przed islamem”. 

  Więcej >>>
 • Zaangażowanie Jana Pawła II w rozwiązanie konfliktu zbrojnego na Bałkanach

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: Przez cały pontyfikat w latach 1978–2005 Jan Paweł II odnosił się do różnych kwestii, posługując się dostępnymi środkami dyplomacji watykańskiej. Przeciwstawiał się dzieleniu Europy na Wschodnią i Zachodnią; dążył do pokojowego obalenia komunizmu; nawoływał do konstruktywnego dialogu zwróconego ku drugiemu człowiekowi; poszukiwania rozwiązań różnych konfliktów zbrojnych XX i XXI wieku, w tym konfliktu zbrojnego na Bałkanach, któremu będzie poświęcona niniejsza praca. Zachęcał do budowania pokoju opartego na jego filarach: prawdzie, sprawiedliwości, miłości, wolności oraz solidarności, upominał się o poszanowanie praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych i etnicznych, najuboższych i najbardziej cierpiących. Zwracał uwagę na respektowanie prawa do wolności religijnej, które jest sercem wszystkich innych praw, a także o poszanowanie praw narodów, w tym prawa do istnienia, prawa do wolności, prawa do własnej kultury i języka, do wszechstronnego rozwoju.

  Więcej >>>
 • Inkulturacja w nauczaniu papieża Jana Pawła II i w dokumentach Kurii Rzymskiej

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: Artykuł będzie poświęcony zagadnieniu inkulturacji, które było obecne w nauczaniu Jana Pawła II, przede wszystkim w kontekście dzieła misyjnego. Ponadto problematyka ta zostanie przedstawiona na przykładzie dokumentów Kurii Rzymskiej.

  Więcej >>>
 • Migracje w ujęciu papieża Benedykta XVI. Konteksty politologii religii

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: Obecnie mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym w Europie, za którego początek uznaje się 2015 r., spowodowanym masowym przybywaniem uchodźców i imigrantów. Temat migracji muzułmanów do Europy stanowi przedmiot politycznych nieporozumień pomiędzy rządami państw UE3 . Kraje Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) przeciwstawiają się przyjmowaniu migrantów. Komisja Europejska próbuje decydować o przymusowej dyslokacji migrantów na wszystkie kraje UE w postaci przydzielanych kwot liczebnych, grożąc m.in. Polsce, sankcjami za nieprzyjmowanie uchodźców. Należy podkreślić, że migracje pociągają za sobą złożone problemy o charakterze humanitarnym, politycznym i prawnym, których rozwiązanie nie jest łatwe. 

  Więcej >>>
 • The universalistic concept of science in the philosophical and theological doctrine of Karol Wojtyla - John Paul II

  Sylwia Górzna

  FRAGMENT: The voice of Karol Wojtyla, better known as John Paul II, is very important among contemporary theologians and Catholic philosophers. Many times the Pope paid attention to scientific issues, i.e. scientific and technological development and its ethical consequences, relation between cognition and faith as well as the mission of the Science. His concept is becoming a universalistic idea, in its philosophical and ethical sense as well as in an institutional one. He often pointed at the universalistic character of Science in his papal documents and speeches. The core of Science is expressed by the postulate of searching a universal and absolute truth. It is a mission of humanities as well as sciences.

  Więcej >>>