Dialog z judaizmem w nauczaniu papieża Franciszka

Sylwia Górzna

Abstrakt

FRAGMENT: W niniejszym artykule zaprezentowano nauczanie papieża Franciszka, które podejmuje problematykę dialogu z wyznawcami judaizmu. Ukazano różne formy dialogu międzyreligijnego, jego znaczenie, a także program dialogu Kościoła katolickiego z judaizmem. Podkreślono, że papież nawiązywał do znaczenia Soboru Watykańskiego II oraz dokumentów soborowych, m.in. Deklaaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate.

Typ źródła: artykuł naukowy

Rok wydania: 2017

Źródło: Nurt SVD

Numery stron: 516-535