Polityka w nauczaniu Jana Pawła II

Sylwia Górzna

Abstrakt

FRAGMENT: We współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego pojęcie „polityka" jest rozumiane dwojako. W szerszym znaczeniu odnosi się do wszystkiego, co „wiąże się z godnością i podstawowymi prawami człowieka, dobrem wspólnym, sprawiedliwością społeczną", w którą zaangażowani są wszyscy obywatele. W węższym zaś bardziej adekwatne jest pojęcie ,,zaangażowanie polityczne", rozumiane „w sensie podejmowania konkretnych decyzji, formułowania programów, prowadzenia kampanii, działania w organach przedstawicielskich, sprawowania władzy". W drugim znaczeniu w politykę zaangażowana jest niewielka grupa osób. Doktryna polityczna Kościoła określa środki i metody wcielania w życie pożądanego obrazu świata.

Do pobrania

Polityka.pdf

Typ źródła: artykuł naukowy

Rok wydania: 2013

Źródło: Collectanea Theologica

Numery stron: 147-160