f-Ryszard-Michalak

dr hab. Ryszard Michalak

Uniwersytet Zielonogórski

http://europeanissues.org

ryszardmichalak@interia.pl

Zainteresowania badawcze z zakresu badań nad religiąi polityką

– polityka wyznaniowa – polityczne konteksty protestantyzmu – islamizm i islamosceptycyzm

Inne zainteresowania badawcze

– najnowsza historia polityczna

Inne istotne informacje

– Redaktor tematyczny w czasopiśmie „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities” – Członek Rady Naukowej czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”. – Ekspert think-tanku Instytut Spraw Europejskich – European Issues Institute – Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Najważniejsze publikacje:

Ryszard Michalak, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014, 450 s., ISBN: 9788378421245
Ryszard Michalak (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, 235 s., ISBN: 9788362352357
Ryszard Michalak, Czynnik religijny w procesie kształtowania nowego wymiaru nordyckiej wspólnoty kulturowej, "Roczniki Kulturoznawcze" 2017, Vol 8, No 4, s. 7-43, ISSN: 2082-8578, bibliogr.summ. DOI: 10.18290/rkult.2017.8.4-1
Ryszard Michalak, Nationalist and Islamic Radicalism in Russia - Religious Factors and Mutual Interactions, [in:] From Political and Historical Studies / eds. Stefan Dudra and Piotr Pochyły, Stockholm 2014, s. 43-54, ISBN: 9789163748769
Ryszard Michalak, Państwo, Cerkiew i Kościół Rzymskokatolicki w Rosji w 2002. Tajny raport "O ekstermizmie religijnym w Federacji Rosyjskiej", [w:] W kręgu historii, prawa i nauki o polityce, pod red. Wiesława Hładkiewicza .- Zielona Góra 2004, s. 231-256, ISBN: 8388327801

Dorobek Badacza umieszczony w Bibliotece