Sprawozdanie z konferencji naukowej "Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii", Warszawa 30.11-1.12.2017

Rutkowska Patrycja, Dominik Tylka

Abstrakt

FRAGMENT: U podstaw tego wydarzenia legło przekonanie, że rosnące zainteresowanie badaniem sprzężenia religii i polityki oraz postulaty utworzenia subdyscypliny „politologia religii” w wielu prestiżowych ośrodkach akademickich powinny zachęcać do pogłębionych rozważań nad pytaniami teoretyczno-metodologicznymi. Stąd za główny cel konferencji organizatorzy uznali środowiskową refleksję nad teorią i metodologią badania religii na gruncie nauk o  polityce, łącząc go z  prezentacją efektów najnowszych badań nad relacjami religii i polityki. 

Typ źródła: recenzja

Rok wydania: 2017

Źródło: "Chrześcijaństwo-Świat-Polityka. Zeszyty Myśli Społecznej Kościoła" nr 21 (2017)

Numery stron: 145-151