Aktorzy religijni w procesie rozwiązywania konfliktów i w negocjacjach międzynarodowych

Joanna Kulska

Abstrakt

FRAGMENT: Jednym z elementów ewoluującego w ostatnich dekadach podejścia do rozwiązywania sporów i konfliktów o charakterze zarówno wewnętrznym, jak i międzynarodowym jest uwzględnienie czynnika kulturowego. Przekłada się to bezpośrednio na dowartościowanie czynnika religijnego, który bez wątpienia stanowi istotny komponent kultury poszczególnych jednostek i społeczeństw, a w szczególności na obszarach świata niezachodniego, gdzie rozgrywa się większość współczesnych konfliktów.

Typ źródła: rozdział w publikacji naukowej

Rok wydania: 2016

Źródło: J. Kulska, Aktorzy religijni w procesie rozwiązywania konfliktów i w negocjacjach międzynarodowych [w:] B. Curyło, W. Opioła, Negocjacje międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy, Uniwersytet Opolski

Numery stron: 85-100