photo_dc5793be4861ca53b0aebfc474659d4d

dr Joanna Kulska

Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii, Katedra Stosunków Międzynarodowych

jkulska@uni.opole.pl

Zainteresowania badawcze z zakresu badań nad religiąi polityką

Zjawisko „renesansu religii” w stosunkach międzynarodowych; funkcjonalna rola czynnika religijnego w stosunkach międzynarodowych; religijne rozwiązywanie konfliktów i budowanie pokoju (religious conflict resolution and peacebuilding); dyplomacja motywowana religijnie (faith-based diplomacy); rola organizacji religijnych i motywowanych religijnie (FBOs) w polityce wewnętrznej i międzynarodowej; pojednanie i przebaczenie w stosunkach międzynarodowych; stosunki państwo-kościół w Europie

Inne zainteresowania badawcze

Międzynarodowe stosunki kulturalne; ewolucja współczesnej dyplomacji, w szczególności rola podmiotów niepaństwowych i dyplomacja II toru; soft power; społeczeństwo obywatelskie.

Inne istotne informacje

PTNP, Stowarzyszenie Absolwentów Fundacji Kościuszkowskiej

Dorobek Badacza umieszczony w Bibliotece