Religia i Polityka w Globalizującym się Świecie

Religia i Polityka w Globalizującym się Świecie

Autorzy: Marczewska-Rytko Maria

Miejsce i rok wydania: Lublin 2010

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Liczba stron: 362

ISBN: 978-83-227-3106-2

Opracowanie Marii Marczewskiej-Rytko stanowi pierwsze w literaturze polskiej kompleksowe, dojrzałe teoretycznie studium na temat związków między religią i polityką we współczesnym świecie. Monografia jest zwieńczeniem długoletnich i owocnych wysiłków badawczych Autorki, skierowanych na ukazanie politycznych aspektów religijności stanowiącej jeden z elementów społeczno-kulturowego podłoża polityki. Lektura pracy inspiruje do dyskusji, a niekiedy do polemiki, co jest niekwestionowaną wartością monografii. Maria Marczewska-Rytko stawia ważne pytania i próbuje znaleźć satysfakcjonujące intelektualnie odpowiedzi. Porusza się ze swobodą w olbrzymim materiale źródłowym. Nie traktuje go jednak w sposób odtwórczy, starając się zawsze zaznaczyć swoje stanowisko.