Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej

Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej

Redakcja naukowa: Ryszard Michalak

Autorzy: Ryszard Michalak, Bogumił Grott, Jakub Sokół, Renata Pomarańska, Paweł Nieczuja-Ostrowski, Marcin Pisarski, Krzysztof Łabędź, Bartłomiej Secler, Paweł Skorut, Mariusz Sulkowski, Karolina Wojtasik, Mateusz Seroka, Jarosław Macała, Paweł A. Leszczyński, Marcin Pomarański, Martyna Masłowska

Miejsce i rok wydania: Zielona Góra, 2016

Wydawca: Instytut Politologii UZ i Wydawnictwo morpho

Liczba stron: 239

ISBN: 978-83-62352-35-7

Publikacja składa się z artykułów naukowych składających się na osiem wiodących wątków:

  • kwestia stosunku duchownych wobec przemian społecznych i politycznych;
  • dylematy związane z postrzeganiem "sacrum";
  • odczytywanie i odwoływanie się encyklik;
  • analiza stosunku społeczeństwa względem miejsca religii w przestrzeni publicznej;
  • powiązanie kwestii religijnych z frekwencją wyborczą;
  • ujęcie problematyki religijnej w ustawach zasadniczych;
  • ujęcia komparatystyczne odnoszące się do religia - polityka;
  • uwarunkowania islamizmu.