Oblicza pojednania - Faces of reconciliation

Oblicza pojednania - Faces of reconciliation

Autorzy: Joanna Kulska

Miejsce i rok wydania: 2016

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Liczba stron: 280

ISBN: 978-83-7395-727-5

Jakkolwiek idea pojednania, rozumianego jako odbudowanie relacji, ma długą historię, dyskurs na temat istoty tej koncepcji i jej stosowania w odniesieniu do odbudowy podzielonych i skonfliktowanych społeczeństw oraz trudnych stosunków między państwami zaczął rozwijać się od zaledwie kilku dekad. Jednocześnie stopniowo stawało się w coraz większym stopniu konceptem interdyscyplinarnym, odnajdując dla siebie miejsce w wielu odmiennych kontekstach w obrębie różnych dziedzin nauki. Dyskusja o pojednaniu przekroczyła w ten sposób granice tych dyscyplin, do których – mogłoby się wydawać – w naturalny sposób przynależała, a zatem teologii czy psychologii, wkroczyła w obszar politologii, prawa czy socjologii.

Niniejsza publikacja, na którą składa się trzynaście artykułów przygotowanych przez autorów reprezentujących polskie, niemieckie, francuskie oraz czeskie ośrodki uniwersyteckie, kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno akademików, jak i studentów, a także osób spoza środowiska akademickiego, zainteresowanych ważnymi i niezwykle ciekawymi przewartościowaniami w sferze relacji wewnątrz- i międzypaństwowych. Obok wprowadzenia teoretycznego oraz analizy najgoręcej dyskutowanych, choć nierzadko bardzo trudnych i problematycznych procesów pojednania, jak pojednanie RPA czy pojednanie palestyńsko-izraelskie, znacząca część publikacji poświęcona jest pojednaniu polsko-niemieckiemu.