Polityka w perspektywie etycznej i religijnej

Polityka w perspektywie etycznej i religijnej

Autorzy: Aniela Dylus

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2016

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Liczba stron: 503

ISBN: 978-83-8090-054-7

Deklarowana w tytule perspektywa etyczna w spojrzeniu na politykę oznacza poszukiwanie koniunkcji między pragmatyczną racjonalnością polityczną a racjonalnością etyczną, tj. między skutecznością i moralnością, instytucjami i cnotami, interesami i wartościami. Perspektywa religijna zakłada natomiast istnienie pewnego styku religii i polityki. Takie założenie towarzyszy zebranym w książce refleksjom wokół aksjologicznych podstaw polityki, wynaturzeń jej struktur i postaw uprawiających ją podmiotów, pojawiających się w praktyce politycznej dylematów, kwestii gospodarczych i stosunku Kościoła do wspólnoty politycznej.