Biblioteka cyfrowa

 • Chrześcijaństwo - zapomniany warunek pojednania i integracji w Europie. Perspektywa politologiczna

  Michał Gierycz

  The article analyses the role of Christianity in shaping the EU as a space for reconciliation. First, the phenomenon of European integration itself as perceived by its initiator, Robert Schuman, is discussed. The aim of the analysis is to reveal and to understand the specific feature of the European project related to solidarity and reconciliation, as well as to discuss the theses on the subject of the conditions necessary for its existence. Showing the insufficiency of economic and political hypotheses, the author argues that Christianity is of central importance for the process of European integration. By way of conclusion, the potential consequences of marginalizing the importance of Christianity in the EU for reconciliation and integration within the EU are outlined.

  Więcej >>>
 • Jan Paweł II i polityczny potencjał chrześcijaństwa

  Michał Gierycz

  FRAGMENT: Doświadczenia historii politycznej Europy ostatnich dziesięcioleci dowodzą, że nie można zasadnie twierdzić, iż religia nie ma politycznego znaczenia. Wydarzeń, których symbolem stał się rok 1989, nie da się właściwie zrozumieć pomijając czynnik religijny. Jednocześnie, zauważyć trzeba, iż jeśli chrześcijaństwo w toku wydarzeń odsłoniło swój polityczny potencjał, to właśnie dlatego, że nie było traktowane instrumentalnie, a Kościół nie był po prostu jednym z politycznych graczy. Warto zatem przyjrzeć się działaniom Jana Pawła II, by spróbować zrozumieć, na czym polega i w czym się wyraża polityczny potencjał chrześcijaństwa; zrozumieć, jak to się dzieje, że religia może mieć istotne polityczne znaczenie, a sama nie ulegać ideologizacji.

  Więcej >>>
 • Zasada pomocniczości w Traktacie Lizbońskim – znaczenie wprowadzonych modyfikacji

  Michał Gierycz

  FRAGMENT: Prowadzona w niniejszym artykule analiza złożona jest z trzech części. Pierwsza, wprowadzająca w zagadnienie, odnosi się pokrótce do głównych nadziei i niepowodzeń Unii Europejskiej związanych z zasadą pomocniczości przed uchwaleniem Traktatu Lizbońskiego. W drugiej omówione zostały podstawowe wprowadzone przez tenże Traktat modyfikacje. Trzecia ma charakter prognostyczny i odnosi się do prawdopodobnego funkcjonalnego znaczenia wprowadzonych w Lizbonie zmian.

  Więcej >>>