Świeckość, wolność religijna i prawa człowieka jako fundamenty demokracji liberalnej – percepcja w chrześcijaństwie i islamie

Mariusz Sulkowski

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie najważniejszych założeń religijnych, kulturowych i antropologicznych dotyczących relacji polityki i religii, wolności religijnej i praw człowieka w kontekście konstytuowania demokracji liberalnej. Różnice religijne Zachodu i Bliskiego Wschodu oraz wynikające z tego różnice kulturowe i antropologiczne powodują, że demokracja liberalna w świecie islamu nie znajduje trwałego ugruntowania.

Typ źródła: rozdział w publikacji naukowej

Rok wydania: 2016

Źródło: IMPLEMENTACJA ZASAD RELIGIJNYCH W SFERZE POLITYCZNEJ

Numery stron: 129-142