Teologia polityczna a metoda badania relacji religii i polityki w procesie integracji europejskiej

Michał Gierycz

Abstrakt

FRAGMENT: Temat prowadzonych poniżej rozważań może intrygować lub budzić zdziwienie. Z jednej strony, chęć poszukiwania metody badania relacji chrześcijaństwa i polityki w toku integracji europejskiej, w świetle literatury przedmiotu może niektórym wydać się pozbawiona podstaw. Jak bowiem zauważa Joseph Weiler właściwie w żadnej istotnej książce "o naturze integracji europejskiej, o jej przeszłości, założeniach teoretycznych, ogólnym przebiegu [... nie odnajdziemy] ani jednej wzmianki, choćby najmniejszej aluzji do chrześcijaństwa". W konsekwencji pojawić się może pytanie, czy w ogóle istnieje relacja, która miałaby być przedmiotem badania. 

Typ źródła: artykuł naukowy

Rok wydania: 2007

Źródło: Przegląd Europejski 2(15)2007

Numery stron: 39-51