Wspólnota Świętego Idziego jako przykład organizacji pozarządowej motywowanej religijnie

Joanna Kulska

Abstrakt

FRAGMENT: Podmioty religijne i motywowane religijnie są obecne we wszystkich najbardziej problematycznych i niebezpiecznych zakątkach świata, łącznie z Koreą Północną. Ich działalność obejmuje wszystkie te sfery życia współczesnych społeczeństw, zarówno te, gdzie pomoc jest potrzebna „od zaraz", na przykład w następstwie klęsk żywiołowych oraz te, gdzie potrzebna jest długofalowa, systematyczna praca „u podstaw" mająca na celu pojednanie skonfliktowanych społeczności. Wydaje się, że rozbudowaną i bardzo zróżnicowaną pod względem przedmiotowym i podmiotowym aktywność tych podmiotów można podzielić na dwa główne obszary działalności: rozwiązywanie sporów i konfliktów międzynarodowych (peacemaking) oraz szeroko rozumianą pomoc humanitarną i rozwojową, która w wielu przypadkach będzie oznaczać jednocześnie budowanie pokoju (peace building). Celem artykułu jest analiza rosnącego zakresu aktywności oraz znaczenia organizacji motywowanych religijnie na przykładzie jednej z najbardziej znanych i cenionych organizacji tego typu, jaką jest Wspólnota Świętego Idziego.

Typ źródła: rozdział w publikacji naukowej

Rok wydania: 2013

Źródło: Kulska J., Wspólnota Świętego Idziego jako przykład organizacji pozarządowej motywowanej religijnie, [w]: Gizicki W. (red.) Religia w polityce światowej: dylematy narodowe i międzynarodowe, 2013, ISBN 9788393239269, s. 79-95

Numery stron: 79-95