Faith-based diplomacy i transnarodowi aktorzy religijni

Joanna Kulska

Abstrakt

FRAGMENT: Postrzeganie religii w jej funkcji konfliktogennej w znacznym stopniu determinuje toczącą się od ponad dwóch dekad debatę na temat kierunku rozwoju ładu międzynarodowego. Konflikty, w których religia jest w mniejszym lub większym stopniu przesłanką wrogości między walczącymi stronami, dają znać o sobie nie tylko w Afryce czy Azji, ale również w obszarze świata zachodniego, jak miało to miejsce w Irlandii Północnej, oraz na jego pograniczach, czego przykładem jest wojna w byłej Jugosławii, wojna w Czeczenii, czy konflikt arabsko-izraelski.

Typ źródła: artykuł naukowy

Rok wydania: 2013

Źródło: J. Kulska, Faith-based diplomacy i transnarodowi aktorzy religijni, Athenaeum vol. 38/2013

Numery stron: 9-25