Organizacje religijne i motywowane religijnie wobec problemów rozwoju i pomocy humanitarnej

Joanna Kulska

Abstrakt

FRAGMENT: Organizacje religijne odowłują się w większym stopniu do konfesyjnych niż rozumowych źródeł wartości, a nakaz "miłuj bliźniego swego", mający swoje odniesiena we wszystkich tradycjach religijnych, zachęcający wyznawców do tego, aby troszczyć się o innych, przenosi praktykę religijną do sfery publicznej. Punktem wyjścia do podejmowania działań przez te podmioty staje się zatem "język religii" eksponujący bardziej niż prawa obowiązki wobec sacrum i wobec innych, przekonanie o możliwości przekształcenia rzeczywistości oraz troskę o sprawiedliwość i pojednanie.

Typ źródła: rozdział w publikacji naukowej

Rok wydania: 2013

Źródło: Kulska J., Organizacje religijne i motywowane religijne wobec problemów rozwoju i pomocy humanitarnej, [w:]: Dobrowolska-Polak J. (red.), Polityka budowy pokoju: pomoc humanitarna i rozwojowa, 2013, WSNHiD, ISBN 9788361736448, s. 147-174

Numery stron: 147-174