Kultura fundamentem rozwoju ludzkości. Współpraca Stolicy Apostolskiej z UNESCO w okresie pontyfikatu Jana Pawła II

Joanna Kulska

Abstrakt

FRAGMENT: Jedną z dziedzin, które w nauczaniu papieża-Polaka zostały wyeksponowane bardziej niż u jego poprzedników, była kultura. Nie ulega kwestii, że to Jan XXIII stworzył podstawy do rozwoju antropocentrycznej koncepcji kultury umieszczając człowieka w centrum zainteresowania i tworząc pierwszy pełny katalog praw człowieka w katolickiej nauce społecznej. Podkreślić tu trzeba zasługi papieża Pawła VI, który często przywoływał ogromne znaczenie kultury w swojej koncepcji prawa do rozwoju, i w tym zakresie utorował drogę do skrystalizowania się wizji kultury papieża Jana Pawła II. To jednak Jan Paweł II uznał kulturę za dziedzinę o znaczeniu fundamentalnym dla właściwego rozwoju ludzkości teraz i w przyszłości oraz nadał jej miejsce szczególne, zarówno w sensie doktrynalnym, jak i instytucjonalnym. 

Typ źródła: rozdział w publikacji naukowej

Rok wydania: 2009

Źródło: Kulska J., Kultura fundamentem rozwoju ludzkości. Współpraca Stolicy Apostolskiej z UNESCO w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, [w:] Wilk M., Donaj Ł., Jan Paweł II - w kręgu myśli politycznej i dyplomacji, 2009, s.

Numery stron: 181-191