Jan Paweł II wobec zderzenia cywilizacji. Rola dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w procesie konstruowania postzimnowojennego ładu międzynarodowego

Joanna Kulska

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji Jana Pawła II dotyczącej zastosowania dialogu międzykulturowego, w tym międzyreligijnego, jako narzędzia budowania porządku międzynarodowego w duchu zrozumienia, szacunku, pokoju i współpracy. Papieska idea stworzenia jednej, globalnej "cywilizacji miłości", która oparta będzie na działaniach ludzi dobrej woli z całego świata, przeciwstawia się tezie Samuela Huntingtona o nieuniknioności "zderzenia cywilizacji". Jan Paweł II wskazywał także na rolę kultury w dążeniu do "nowego humanizmu", która z kolei by nie stać się antykulturą powinna być powiązana z religią. W niniejszym opracowaniu analizie poddano wybrane orędzia, przemówienia i oficjalne listy papieża-Polaka. 

Typ źródła: rozdział w publikacji naukowej

Rok wydania: 2014

Źródło: J. Kulska, Jan Paweł II wobec zderzenia cywilizacji. Rola dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w procesie konstruowania postzimnowojennego ładu międzynarodowego [w:] A. Dudziak, A. Żejmo (red.), Jan Paweł II w komunikowaniu międzykulturowym. O sztuce dialogu z Innym, Wydawnictwo Naukowe i Specjalistyczne Vertum, Olsztyn

Numery stron: 145-197