Między etyką i polityką. Kontrowersje amerykańsko-watykańskie wokół koncepcji wojny sprawiedliwej

Joanna Kulska

Abstrakt

FRAGMENT: Wybuch pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, uznanej za pierwszą wojnę nowej ery był jednym z najistotniejszych wydarzeń mających wpływ na rozpoczętą na przełomie lat 80. i 90. debatę na temat nowego kształtu ładu międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny. Różnice w ocenie ówczesnych wydarzeń przez znawców stosunków międzynarodowych, ale też przez różnych aktorów stosunków międzynarodowych, ale też przez różnych aktorów stosunków międzynarodowych, stanowiły zapowiedź wielu istotnych problemów, które pozostają nierozstrzygnięte dwie dekady po zakończeniu zimnej wojny. Jednym z takich z takich zagadnień stała się niewątpliwie kwestia legalności wojny, a tym kontekście debata wokół koncepcji wojny sprawiedliwej i wiążące się z nią bezpośrednio problemy tak zasadnicze jak rozumienie suwerenności, rola państwa narodowego, czy etyczny wymiar stosunków międzynarodowych. Pytania, które padły w tej debacie, pozostają otwarte do chwili obecnej. 

Typ źródła: rozdział w publikacji naukowej

Rok wydania: 2009

Źródło: J. Kulska, Między etyką i polityką. Kontrowersje amerykańsko-watykańskie wokół koncepcji wojny sprawiedliwej [w:] H. Kretek, R. Riedel (red.), Etyka a polityka, IIS PWSZ Racibórz, Instytut Politologii UO Opole

Numery stron: 94-108