Wyzwania implementacji chrześcijańskiej myśli społecznej w kontekście europejskim

Michał Gierycz

Abstrakt

FRAGMENT: Wraz z rozwojem integracji europejskiej teoria implementacji, czy też - używając brukselskiego żargonu - wdrażania, zyskała znaczącą literaturę. W niniejszym tekście chciałbym wykorzystać pewne jej ustalenia do analizy perspektyw zastosowania religijnie ugruntowanej myśli społecznej w kontekście UE. Warto jednak zacząć od wykazania teoretycznej zasadności takie podejścia.

Typ źródła: rozdział w publikacji naukowej

Rok wydania: 2013

Źródło: Myśl społeczna wielkich religii świata

Numery stron: 115-134