Szwedzki nurt islamosceptycyzmu. Uzasadnienia postulatu deszariatyzacji

Ryszard Michalak

Abstrakt

FRAGMENT: Uzasadnienia idei deszariatyzacji, formułowane przez szwedzkich islamosceptyków, opierają się najczęściej na specjalistycznych ustaleniach ośrodków naukowych i eksperckich. Drugim, równie poważnym źródłem wiedzy służącym islamosceptycznej aktywności, są komunikaty i raporty policyjne – w tym także informacje SÄPO. Obfitych informacji dostarczają także efekty śledztw dziennikarskich. Przy takich zasobach wiedzy trudno dopatrywać się braku racjonalnych podstaw do wyrażanej dezaprobaty wobec islamizmu. Logiczny wydaje się wniosek wręcz odwrotny: całkowicie błędne jest stygmatyzowanie tych środowisk mianem „islamofobów”, którymi jakoby kieruje „irracjonalny, nieuzasadniony i oparty na niewiedzy strach przed islamem”. 

Typ źródła: artykuł naukowy

Rok wydania: 2017

Źródło: Polityczne uwarunkowania religii. Religijne uwarunkowania polityki, pod red. Stefana Dudry, Ryszarda Michalaka i Łukasza Młyńczyka, Zielona Góra, ISBN: 978-83-62352-41-8

Numery stron: 287-305

Adres internetowy publikacji: http://www.ip.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/politologia-religii