Kościół, teoria i kryzys polityki

Michał Gierycz

Abstrakt

FRAGMENT: Na gruncie współczesnych nauk o polityce twierdzenie o politycznej roli religii nie jest już chyba niczym szczególnie odkrywczym. Wciąż jednak nie dość dużo uwagi poświęcamy kwestii znaczenia, jakie dla charakteru tej roli odgrywa specyfika konkretnej doktryny. Tymczasem w odniesieniu do ujęcia relacji religii i polityki katolicyzm różni się w sposób bezprecedensowy od wszystkich właściwie religii. Nie pozwala sobie bowiem, w myśl wykładu Vaticanum II rozwijanego następnie przez kolejnych Papieży, ani na desinteressement wobec sfery polityki, ani na, choćby częściowe, połączenie władzy duchowej i politycznej. W niniejszym tekście chciałbym, wychodząc od ukazania specyfiki katolickiego podejścia do polityki i jej znaczenia dla zachodniej tradycji polityczno-prawnej, naszkicować wyzwania, jakie stawia przed nią współczesna sytuacja kulturowa. 

Typ źródła: rozdział w publikacji naukowej

Rok wydania: 2014

Źródło: 50 lat później. Posoborowe dylematy współczesnego Kościoła

Numery stron: 113-129