Religia jako zabezpieczenie przed fundamentalizmem

Michał Gierycz

Abstrakt

Artykuł stanowi przyczynek do krytycznej refleksji nad sposobem podejścia do relacji religii i fundamentalizmu na gruncie politologii. Jego celem jest przedyskutowanie trzech hipotez. Pierwsza głosi, iż – wbrew twierdzeniom istotnej części literatury przedmiotu – fundamentalizm nie jest zjawiskiem stricte religijnym, a specyficznym sposobem myślenia i działania mogącym się rozwijać co najmniej równie okazale na świeckim, co na religijnym podglebiu. Druga twierdzi, iż sekularyzacja wzmaga w co najmniej równym stopniu świeckie, co religijne tendencje fundamentalistyczne. Trzecia natomiast głosi, że religia stanowi, ze swej istoty, potencjalne zabezpieczenie przed fundamentalizmem. W toku analiz autor dowodzi zasadniczej trafności powyższych hipotez, ukazując jednak, iż trzecia hipoteza stanowi twierdzenie średniego zasięgu, adekwatnie opisujące współcześnie przede wszystkim specyfikę katolicyzmu.

Typ źródła: rozdział w publikacji naukowej

Rok wydania: 2016

Źródło: Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 1 - Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar poradziecki

Numery stron: 53-79