f-MS1

dr Mariusz Sulkowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

m.sulkowski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze z zakresu badań nad religiąi polityką

Islam i muzułmanie w Europie,

Islam a demokracja,

wielokulturowość,

tożsamość europejska,

sekularyzacja,

myśl Erica Voegelina.

Inne istotne informacje

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Dorobek Badacza umieszczony w Bibliotece