Aksjologiczne i normatywne aspekty współczesnej rzeczywistości międzynarodowej

Nazwa wydarzenia:
XVIII Interdyscyplinarnej Konferencji „Sacrum i profanum we współczesnym świecie” pt. Aksjologiczne i normatywne aspekty współczesnej rzeczywistości międzynarodowej

Termin konferencji:
2-4 lipca 2018 r.

Organizatorzy:

  • Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego
  • Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  • Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężne
  • Fundacja Studiów Międzynarodowych


Wprowadzenie w tematykę:
Wartości i normy stanowią osie, wokół których koncentruje się życie ludzi i tworzonych przez niech grup i wspólnot – w tym rodziny, narodu, państwa i społeczności międzynarodowej. Od najdawniejszych czasów w kontaktach międzyludzkich, w tym także w polityce, kształtowały się formy zachowań, dzięki którym uzyskiwano większy stopień przewidywalności i bezpieczeństwa. Wartości, których zapleczem były zazwyczaj religie lub ideologie wyznaczały cele i podpowiadały, po jakie narzędzia sięgnąć, aby je osiągnąć. W stosunkach międzynarodowych dzięki ustanawianym zasadom, normom i instytucjom nawet w sytuacjach konfliktowych udawało się zachować kanały wzajemnej komunikacji, a po niszczących wojnach ustalać podstawy pokoju. Do narodzin społeczności, a tym bardziej wspólnoty, konieczne są jednak wspomniane wartości, podzielane przez członków grupy, których można poszukiwać głębiej – we wspólnej przeszłości, kulturze, religii, lub też płycej – we wspólnych interesach ekonomicznych czy politycznych.

W XX w. nowe techniki komunikacji oraz przemieszczania się ludzi, dóbr materialnych czy idei stworzyły sieć globalnych powiązań. Znalazło to wyraz nie tylko w szybkim rozwoju norm o różnym charakterze, ale także instytucji międzynarodowych, zwłaszcza organizacji międzynarodowych ukierunkowanych w swym działaniu na realizację celów regulacyjnych, koordynacyjnych czy też promujących nowe obszary współpracy. Te powiązania sprawiają, że coraz odważniej mówi się o powstawaniu wspólnoty międzynarodowej, jednak otwarte pozostaje pytanie do jakich wartości powinna ona się odwoływać. Różne działania na rzecz przełamywania podziałów, pojednania i etyki zglobalizowanego świata – jak na przykład dialog międzykulturowy i międzyreligijny czy zaproponowany przez premierów Hiszpanii i Turcji „alians cywilizacji”, na razie nie wydają się przynosić oczekiwanych rezultatów. W wielu regionach świata obserwuje się wysiłki na rzecz odnalezienia własnej tożsamości w zglobalizowanym świecie, często w konfrontacji do dominujących trendów. Wielu obserwatorów życia społecznego mówi wręcz o „odwrocie od dialogu”. Z drugiej strony rzeczywistość potwierdza, że tylko silne poczucie własnej tożsamości może być podstawą owocnego dialogu i zbliżenia, które nie byłyby odbierane jako przymus.

Tegoroczna konferencja ma za zadanie pogłębienie wiedzy dotyczącej różnych wymiarów obecności wartości i norm w rzeczywistości międzynarodowej – od poziomu jednostek, przez grupy, narody i państwa, aż po ład regionalny i globalny. Wszystkie te wymiary kształtują rzeczywistość międzynarodową. We współczesnych stosunkach międzynarodowych zachodzą procesy przewartościowań i transformacji istniejącego porządku międzynarodowego, tym ważniejsze wydaje się zadanie polegające na trafnym odczytaniu tych trendów i zdefiniowaniu wyzwań, zagrożeń, ale i szans, jakie mogą pojawić się w ramach zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej.

Zakres problemowy:
W kontekście powyższego pragnęlibyśmy wskazać uczestnikom kilka potencjalnych obszarów badawczych. Podczas konferencji będziemy się starali znaleźć odpowiedź m.in. na poniższe pytania:

  1. Jakie normy i wartości kształtują dzisiejszą rzeczywistość międzynarodową; co jest ich źródłem; jaka jest rola historii, religii i kultury we współczesnym świecie; które normy i wartości łączą, a które dzielą ludzi i tworzone przez nich społeczności?
  2. W jakim stopniu ewolucja świata prowadzi do trwałych przekształceń wartości, norm i zasad w porządku międzynarodowym? W którym kierunku zmierzamy?
  3. Jak zmienia się rola organizacji międzynarodowych jako czynników regulacyjnych i normatywnych, jaki jest ich wpływ na tworzenie wspólnych wartości?
  4. Jakie są wymiary wzajemnych interakcji między prawem wewnętrznym poszczególnych państw i prawem międzynarodowym?


Normy i wartości w stosunkach międzynarodowych były domeną zainteresowań Śp. 
Prof. Leonarda Łukaszuka, mentora naszych Konferencji i aktywnego uczestnika prawie wszystkich spotkań. Profesor zasnął w Panu w październiku 2017 r. Tegoroczną Konferencję w Pieniężnie chcielibyśmy zadedykować Jemu, jako wyraz naszej wdzięczności i niegasnącej pamięci o tym dobrym i prawym Człowieku.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się naukami społecznymi – od antropologów i geografów przez socjologów, psychologów, ekonomistów – do politologów, badaczy nauk o bezpieczeństwie i stosunków międzynarodowych. Zapraszamy także przedstawicieli innych dyscyplin, zwłaszcza historii, filozofii, teologii i prawa oraz wszystkich, którym temat spotkania jest bliski i którzy chcieliby wnieść swój wkład w to interdyscyplinarne przedsięwzięcie.

Również w tym roku konferencję organizujemy w malowniczym, warmińskim Pieniężnie, gdzie gościny w seminarium duchownym udzielą nam księża werbiści. Przewidujemy spotkanie przy ognisku, zwiedzanie muzeum etnograficznego, wycieczkę oraz inne atrakcje. Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie lub pracy zbiorowej.

Szczegóły wydarzenia:
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.
Pieniądze należy wpłacać do 15 czerwca 2018 r. na konto Fundacji Studiów Międzynarodowych (Tytuł wpłaty: Pieniężno 2018):
FUNDACJA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH,
Żurawia 4/404, 00-503 Warszawa,
Bank PEKAO S. A. II O. w Warszawie
87 1240 1024 1111 0000 0269 6814

Oprócz tego uczestnicy są zobowiązani do opłacenia po przybyciu do klasztoru noclegu (45 PLN/pierwsza doba, 40 PLN/każda następna – pokoje dwuosobowe z łazienką lub 35 PLN – pokoje trzyosobowe bez łazienki) oraz posiłków (całodzienne wyżywienie – 40 PLN, tj. 10 PLN – śniadanie, 20 PLN – obiad, 10 PLN – kolacja). Dojazd we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają transport z/do stacji PKP w Pieniężnie lub z/do Ornety.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go organizatorom w wersji elektronicznej do 30 maja 2018 r.:
Anna Solarz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Wiesław Lizak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Jacek Pawlik SVD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub
pocztą tradycyjną na adres:
Instytut Stosunków Międzynarodowych,WNPiSM UW,
ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Wszelkie informacje pod nr tel. 22 553 16 35 (Sekretariat ISM UW) lub 888 210 170 (Anna Solarz)
(Uwaga! Liczba miejsc w klasztorze ograniczona, zastrzegamy możliwość selekcji zgłoszeń)