Sekularyzm - wyzwanie dla polityki i nauk o polityce

Warszawa, 12-13 grudnia 2019 r.

Idea i cel konferencji

Struktura konferencji przewiduje trzy plenarne panele, poświęcone kwestii źródeł i form sekularnego (nowożytnego) pojmowania nauk o polityce; konsekwencji sekularyzmu dla współczesnej polityki oraz możliwości przekroczenia myślenia sekularnego w naukach o polityce. Do refleksji na te tematy wprowadzą wykłady m.in. prof. Josepha Weilera (New York University) i prof. Fabio Petito (University of Sussex).

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień na konferencję. Mogą być one poświęcone tak głównemu wątkowi konferencji, podejmując rozmaite aspekty związane z problematyką sekularyzmu i dróg jego przezwyciężenia we współczesnej polityce i politologii, jak również innych zagadnień z politologii religii. Obok sesji głównych odbędą się bowiem panele równoległe dotyczące aktualnych badań nad religią i polityką (m.in. problemów polityki moralności, politycznego wymiaru islamu, relacji państwo – Kościół, religii w stosunkach międzynarodowych, etc.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: https://religionandpolitics.pl/